Phân Tích Lỗi Màn Hình Xanh (Dump BSOD) - P3. Danh Sách Mã Lỗi Phổ Biến. - Top 5 Free - Giới Thiệu Phần Mềm Miễn Phí Và Thủ Thuật IT

13 tháng 10, 2018

Phân Tích Lỗi Màn Hình Xanh (Dump BSOD) - P3. Danh Sách Mã Lỗi Phổ Biến.

Tình trạng BSOD (Blue Screen Of Death - Màn hình xanh chết chóc) là dấu hiệu được thể hiện cho 1 lỗi bất kỳ làm ảnh hưởng tới hệ thống. Đây là tính năng "tự vệ" của Windows giúp cứu rỗi hệ thống khỏi những vấn đề nghiêm trọng hơn. Nó tồn tại gần như xuyên suốt lịch sử của các phiên bản hệ điều hành Windows và gây cho người dùng nhiều "cơn ác mộng".

Tình trạng màn hình xanh xuất hiện thông thường sẽ không thể tự phục hồi, và yêu cầu người dùng phải can thiệp để khắc phục nó. Nó là biểu hiện chung của gần như tất cả các lỗi về phần cứng và phần mềm, từ mainboard, RAM, HDD, nguồn, thiết bị ngoại vi đến xung đột phần mềm, driver, corrupt file, virus, system.. gần như tất cả mọi thứ được sử dụng và có liên quan đến máy tính. Vì vậy để phân tích BSOD không phải là việc dễ dàng, kể cả với người có nhiều kinh nghiệm cũng rất "đau đầu".

Vì sự phức tạp của tình trạng BOSD nên Top5Free sẽ chia ra thành các phần riêng lẻ để giúp bạn đọc có thể tự mình phán đoán và khắc phục sự cố. Chuẩn bị sẵn USB Boot để sử dụng nếu sự cố có liên quan đến phần cứng (tham khảo: Hướng Dẫn Tạo USB Boot Đơn Giản Nhất Với 1 File Cài Đặt) và tìm hiểu cách sử dụng USB Boot này (tham khảo: Hướng Dẫn Boot USB Và Phím Tắt Boot Menu Các Dòng Máy).

P3. Danh Sách Mã Lỗi BSOD Phổ Biến.

Mã lỗi BSOD là đoạn ký tự đặc biệt được hiển thị khi tình trạng dump xanh xảy ra. Dựa vào đó ta có thể "google search" hoặc tra danh sách nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Mã thường có 2 dạng là "0x00000...." và "INVALID_ABC_XYZ". Để lấy mã lỗi, thông thường ta tìm trên màn hình xanh đang hiển thị hoặc sử dụng tùy chỉnh mini-dump của Windows. Bạn đọc nên lấy mã trên màn hình hiển thị vì chức năng mini-dump khá phức tạp và nên dùng cho những trường hợp đặc biệt.

Phân Tích Lỗi Màn Hình Xanh (Dump BSOD) - Top5Free
Phân Tích Lỗi Màn Hình Xanh (Dump BSOD) - Top5Free
- Trên đây là ví dụ về hiển thị mã lỗi. Ở bảng trên xuất hiện cả 2 loại mã lỗi và cùng thông báo cho 1 vấn đề. Việc hiển thị cả 2 mã lỗi là không thường xuyên, nhưng với 1 mã lỗi cũng đủ để tra ra nguyên nhân vấn đề.

1. Nguyên Nhân Dump Xanh Do Lỗi File Hệ Thống, Anti-Virus, Registry.

0x00000006: INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
0x00000007: INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
0x00000008: IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
0x00000009: IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x00000025: NPFS_FILE_SYSTEM
0x00000026: CDFS_FILE_SYSTEM
0x00000027: RDR_FILE_SYSTEM
0x00000028: CORRUPT_ACCESS_TOKEN
0x00000029: SECURITY_SYSTEM MSDN
0x0000002A: INCONSISTENT_IRP
0x0000002B: PANIC_STACK_SWITCH
0x0000002C: PORT_DRIVER_INTERNAL
0x0000002D: SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
0x0000002E: DATA_BUS_ERROR

-> Ghost lại hệ điều hành Windows.

2. Nguyên Nhân Dump Xanh Do Xung Đột Phần Mềm Hoặc Phần Cứng.

0x00000013: EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
0x00000014: CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
0x00000015: LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
0x00000016: CID_HANDLE_CREATION
0x00000017: CID_HANDLE_DELETION
0x00000018: REFERENCE_BY_POINTER
0x00000019: BAD_POOL_HEADER

-> Gỡ bỏ phần mềm mới cài đặt hoặc tháo phần cứng mới lắp ra khỏi hệ thống.

3. Nguyên Nhân Dump Xanh Do Vấn Đề Của Ổ Cứng (HDD).

0x0000001A: MEMORY_MANAGEMENT
0x0000001B: PFN_SHARE_COUNT
0x0000001C: PFN_REFERENCE_COUNT
0x0000001D: NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE
0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

-> Kiểm tra hdd + cable hdd, sửa bad hoặc thay mới ổ cứng (nếu lỗi nặng).

4. Nguyên Nhân Dump Xanh Do Vấn Đề Của RAM.

0x0000001F: SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR
0x00000020: KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
0x00000021: QUOTA_UNDERFLOW
0x00000022: FILE_SYSTEM
0x00000023: FAT_FILE_SYSTEM
0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT

-> Kiểm tra, vệ sinh hoặc thay mới RAM (nếu lỗi vật lý).

5. Nguyên Nhân Dump Xanh Do Vấn Đề Của Mainboard.

0x0000002F: INSTRUCTION_BUS_ERROR>
0x00000030: SET_OF_INVALID_CONTEXT
0x00000031: PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
0x00000032: PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000033: UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
0x00000034: CACHE_MANAGER
0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
0x00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
0x00000037: FLOPPY_INTERNAL_ERROR
0x00000038: SERIAL_DRIVER_INTERNAL
0x00000039: SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
0x0000003A: SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
0x0000003B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
0x0000003C: INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
0x0000003D: INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
0x0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES
0x00000040: TARGET_MDL_TOO_SMALL MSDN article
0x00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY MSDN
0x00000042: ATDISK_DRIVER_INTERNAL MSDN
0x00000043: NO_SUCH_PARTITION
0x00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
0x00000045: INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
0x00000046: DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
0x00000047: REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
0x00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
0x00000049: PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
0x0000004A: IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
0x0000004B: STREAMS_INTERNAL_ERROR
0x0000004C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
0x0000004D: NO_PAGES_AVAILABLE
0x0000004F: NDIS_INTERNAL_ERROR
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

-> Kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa mainboard (cần chuyên môn phần cứng).
-> Thay mainboard nếu lỗi khó.

Trên đây chỉ là những mã lỗi phổ biến, còn rất nhiều mã lỗi khác chưa được liệt kê. Điều đó thêm 1 lần nữa chứng minh tình trạng dump BSOD phức tạp đến mức nào. Hy vọng qua 3 bài viết về việc phân tích và khắc phục hiện tượng dump xanh, sẽ giúp bạn đọc có khả năng tự phán đoán và sữa chữa những trường hợp đơn giản.

Tham khảo 2 phần trước:
Phân Tích Lỗi Màn Hình Xanh (Dump BSOD) - P1. Máy Tính Chưa Vào Windows.
Phân Tích Lỗi Màn Hình Xanh (Dump BSOD) - P2. Máy Tính Đã Vào Windows.

back to top