Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI). - Top 5 Free - Giới Thiệu Phần Mềm Miễn Phí Và Thủ Thuật IT

27 tháng 4, 2019

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).

Làm việc với mạng nội bộ liên kết các máy trong cùng phòng ban là kỹ năng cần thiết cho nhân viên văn phòng. Những tiện lợi thiết thực mà hệ thống mạng nội bộ mang lại như dùng chung máy in, chia sẻ dữ liệu, quản lý kết nối v.v.. là rất cần thiết và tiết kiệm cho chi phí của công ty - tổ chức. Thông thường, việc cài đặt hệ thống này là trách nhiệm của chuyên viên IT (trong công ty hoặc thuê ngoài). Tuy nhiên với một số trường hợp cấp bách, một người dùng bình thường vẫn có thể cài đặt được hệ thống liên kết mạng nội bộ nếu có hướng dẫn cụ thể.

Trong bài viết trước, Top5Free đã hướng dẫn bạn đọc cách chia sẻ máy in để dùng chung trong mạng (click tham khảo). Nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ để khai thác hết hiệu quả của hệ thống mạng nội bộ mang lại. Trong bài viết  này, Top5Free sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thiết lập để chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trong cùng mạng. Bạn đọc áp dụng theo từng bước được hướng dẫn sẽ thấy việc này không quá khó và bạn hoàn toàn có thể làm được dễ dàng.

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).

1. Yêu Cầu - Chuẩn Bị:

- Hệ thống máy và mạng đã sẵn sàng. Các máy được khởi động cũng như việc truy cập mạng không gặp vấn đề.

- Các máy con và máy chủ phải cùng 1 lớp IP (cùng kết nối đến 1 thiết bị mạng). Nếu có quá nhiều các thiết bị mạng (router, modem..) thì vấn đề sẽ phức tạp hơn và Top5Free không hướng dẫn trong bài này.

- Các máy phải cùng WORKGROUP và khác tên (Computer Name).
Để xem hoặc thay đổi nó, click chuột phải vào "Computer" -> "Properties".
Click "Change Settings" để thay đổi nếu các máy trùng tên hoặc khác workgroup.

Chia Sẻ Và Kết Nối Máy In Qua Mạng Nội Bộ (LAN Hoặc WiFi) Dễ Dàng.
Chia Sẻ Và Kết Nối Máy In Qua Mạng Nội Bộ (LAN Hoặc WiFi) Dễ Dàng.

2. Cài Đặt Mạng Cho Máy Có Dữ Liệu Cần Chia Sẻ:

- Từ biểu tượng mạng, click chuột phải -> "Open Network and Sharing Center".

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).

- Lựa chọn kiểu "Public network" cho mạng; sau đó click "Change advanced sharing settings".

- Trong cửa sổ mới, click chọn thay đổi thuộc tính cho Public:
       1. "File and printer sharing" -> Tick vào "Turn on file and printer sharing".
       2. "Public folder sharing" -> Tick vào "Turn on sharing so anyone......"
       3. "Password protected sharing" -> Tick vào "Turn off password protected sharing"
       4. "Save changes".

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).

3. Chia Sẻ Dữ Liệu Nhưng Không Chia Sẻ Ổ Đĩa:

- Nếu bạn chỉ muốn chia sẻ một ít dữ liệu cho hệ thống các máy khác trong mạng nội bộ và vẫn bảo mật các ổ dữ liệu riêng tư.

- Bạn truy cập thư mục Public theo đường dẫn " C:\User\Public ", copy file cần chia sẻ paste vào đó. Những máy khác sẽ lấy được dữ liệu của bạn.

- Việc này sẽ tiện lợi nếu bạn chỉ muốn chia sẻ 1 lượng dữ liệu nhỏ và vẫn cần bảo mật dữ liệu cho các ổ đĩa khác.


4. Chia Sẻ Ổ Đĩa Trong Mạng Nội Bộ:

- Với cài đặt để chia sẻ ổ đĩa, bạn có thể chia sẻ 1 lượng lớn dữ liệu mà không ảnh hưởng tốc độ máy.

- Click chuột phải vào ổ đĩa cần chia sẻ (ví dụ ổ D hoặc E)-> "Properties" .

- Trong bảng thông tin xuất hiện, click tab "Sharing" -> "Advanced Sharing..".

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).


- Trong bảng mới, tick vào ô "Share this folder". Tiếp tục click "Permissions".

- Các tùy chọn chia sẻ xuất hiện, với người dùng chỉ định "Everyone" (tất cả mọi người) bạn thiết lập quyền được tác động vào dữ liệu. (Read: chỉ được đọc, Change: được sửa chữa, Full Control: được làm mọi thứ trên dữ liệu của bạn).

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).


- Sau đó OK tất cả các bảng và chờ 1 lát để ổ đĩa thiết lập cho dữ liệu.

5. Kết Nối Để Lấy Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ:

Có 2 phương pháp kết nối đến máy chia sẻ dữ liệu:

- Mở bằng Network Explorer ->  click vào [tên máy đã chia sẻ].

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).


- Mở bằng lệnh Run: Tổ hợp phím "Window + R", gõ \\[tên máy đã chia sẻ].

Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).
Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Mạng Nội Bộ (LAN - WIFI).

6. Lưu Ý:

- Một số phần mềm diệt virus có chức năng bảo vệ mạng. Do đó, nếu việc kết nối đến máy đã chia sẻ không thành công, bạn hãy tắt các chức năng đó đi. Tên của các chức năng này có dạng network protected, secure connection..
- Việc chia sẻ ổ đĩa sẽ khiến dữ liệu trên ổ đó có thể bị người khác sửa đổi hoặc xóa mất, cần cẩn thận với chức năng này. Tốt nhất, ổ đĩa chia sẻ không nên chứa dữ liệu cá nhân quan trọng.
- Nếu gặp sự cố trong quá trình chia sẻ và kết nối dữ liệu qua mạng nội bộ. Vui lòng để lại comment bên dưới, Top5Free sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.
back to top